პროდუქტები

ინტელექტუალური დამუშავება

კომერციული სტანდარტის საამქრო, რომელიც აერთიანებს უსაფრთხოებას, გარემოს დაცვას, დაზვერვას, ინტეგრაციასა და სისტემას, სპეციალურად შექმნილი აგროქიმიკატების საწარმოებისთვის

ინტელექტუალური შეფუთვა

სითხეების სრულად ავტომატური შეფუთვა, როგორიცაა ემულგირებადი კონცენტრატები და წყალში ხსნადი სასუქები. მთელი ხაზი იღებს ორ ფენის სტრუქტურას ...

ინტელექტუალური საწყობი

სამგანზომილებიანი თაროებისა და სტეკერების და სხვა აღჭურვილობის გამოყენებით, სტეკერი ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მიმართულებით უნდა გაიაროს სამგანზომილებიან თაროებს შორის ზოლებში

ინტელექტუალური ქარხნის EPCM სერვისი

შინ და მის საზღვრებს გარეთ მოწინავე პრაქტიკის შერწყმა და ინდუსტრიაში ჩვენი პრაქტიკული გამოცდილება გვეუბნება, რომ EPCM მოდელი შედარებით ...